In Memoriam

Gunilla Palmstierna-Weiss 1928–2022

Gunilla Palmstierna Weiss. Foto: Sofia Runarsdotter

Gunilla Palmstierna-Weiss 1928–2022

Scenografen och kostymskaparen Gunilla Palmstierna-Weiss nådde världsberömmelse i mitten av 1960-talet när hon gav scenisk gestalt åt maken dramatikern Peter Weiss (191682) pjäs Mordet på Marat eller Marat/Sade vid dess urpremiär i Berlin (1964) och i berömda uppsättningar i London, New York och Stockholm (1965). Allra mest känd var den engelska versionen i regi av Peter Brook, som 1966 blev en numera klassisk film. 

Gunilla Palmstierna-Weiss kom till teatern från skulptur och keramik via experimentfilm och betonade från början att hon som modern scenograf med internationell bakgrund hade lämnat rollen som dekoratör för att gestalta rum, inte bakgrund eller dekoration. Utan parets tre decennier långa samarbete skulle också Peter Weiss dramatik sett annorlunda ut – deras ständiga diskussion blev utslagsgivande för pjäsernas form och estetik. Ett tjugoårigt samarbete med Ingmar Bergman och Dramaten satte naturligtvis också viktiga spår i svensk teater. 

Marat/Sade med musik av flera komponister för olika uppsättningar var i hög grad musikteater, men ett regelrätt operaprojekt genomförde Palmstierna-Weiss bara en gång. 1974 lockade den också i Sverige verksamme östtyske regissören (och senare operachefen) Götz Friedrich henne till ett samarbete kring Mozarts Figaros bröllop med Sverigebekante Michael Gielen som dirigent vid Holland Festival. Föreställningar gavs i fyra städer i Nederländerna, där Gunilla Palmstierna-Weiss under andra världskriget tillbringat en del av sin uppväxt. Denna sceniskt radikala Figaro-uppsättning pekade ut en linje som inte blivit dominerande inom modern operainscenering – handlingen uppdaterades inte till kostym och miljö, men 1700-talet gestaltades i ett helt modernt formspråk med inspiration från 1900-talets avantgarde. 

Friedrich ville fortsätta samarbetet med Palmstierna-Weiss i Wagners Nibelungens ring på Covent Garden i London men hon rekommenderade honom att i stället arbeta med kollegan Ingrid Rosell. 

Ytterligare en gång skulle Gunilla Palmstierna-Weiss dras in i ett operaprojekt utanför Sverige när operateatern i Odessa 1999 ville sätta upp Johann Gottlieb Naumanns (och Gustav III:s) nationalopera Gustaf Wasa något som inte kunde genomföras i dåvarande politiska läge. 

Gunilla Palmstierna-Weiss blev 94 år. 

Stefan Johansson 

Fler In Memoriam från OPERA