Annonsera

Annonsbokning

Anders Jeppsson
Swartling & Bergström Media
Tel: 08-545 160 76
Mobil: 076-350 35 28
E-Mail: anders@sb-media.se

Priser och information

Tidskriften OPERA är Nordens enda specialtidning om opera. Tidskriften står för aktualitet och historia, bredd och fördjupning. Läsekretsen för tidskriften OPERA är unik. Enligt vår läsarundersökning är våra läsare stora kulturkonsumenter och besöker ofta teatrar, museer, operahus och konstutställningar i Sverige och i hela Europa. Något fler kvinnor än män läser OPERA. Tidskriftens läsvärde är mycket högt och likaså läsarnas betyg på tidskriften.