Om Tidskriften OPERA

Tidskriften OPERA vänder sig till operaintresserade – till inbitna operakonsumenter och till dem med ett nyväckt operaintresse. OPERA är Nordens enda specialtidning om opera och musikal och innehåller intervjuer, porträtt, essäer samt recensioner av skivor, böcker och inte minst operaföreställningar i Sverige, Norden och övriga världen.
 
Tidskriften OPERA startade redan 1978 och utkommer med 5 nummer per år. Tidskriftens vision är att stå för aktualitet och historia, bredd och fördjupning.

Vi skriver OPERA

Sören Tranberg. Foto: Nadja Sjöström

Tidskriften OPERA är en ekonomisk förening. Förutom styrelsen består OPERA av ett redaktionsråd som fungerar som ett bollplank för idéer, kommande artikeluppslag och temanummer. Chefredaktör sedan 2003 är Sören Tranberg. Han har en lång publicistisk erfarenhet som skribent.

I redaktionsrådet ingår en av våra mest verksamma medarbetare, Erik Graune, som dessutom undervisar på Operastudio 67. Hans stora passion är italiensk opera – Rossini och Verdi – och det har blivit många resor till Italien genom åren. Claes Wahlin, vars stora intresse är franskt kulturliv och barockopera. Kulturjournalisten Ingvar von Malmborg intervjuar operachefer och andra personer i ledande ställning. På senare tid om operahusen i Helsingfors, Zürich och Stuttgart och English National Opera i London. Under coronapandemin har Ingvar i tre delar belyst vad den orsakar i operalivet såväl i Sverige som internationellt. 

Dessutom har vi en rad regelbundet återkommande skribenter. Lennart Bromander, boende i Lund och till vardags litteratur- och musikkritiker på Aftonbladet. Hans stora intresse är tyskt och danskt operaliv, vilket knappast kunnat undgå våra läsare. Tony Lundman var under många år musikkritiker på Svenska Dagbladet men är numera redaktör på Stockholms konserthus. Han medverkar kontinuerligt med recensioner. Åsa Mälhammar har lämnat Stockholm för Skälderviken i Skåne. Hon är fil. dr i litteraturvetenskap. Hennes avhandling handlade om narrens roll i svensk litteratur. Åsa rapporterar från Sydsverige och kontinenten. Den Parisbaserade frilansjournalisten Louise Fauvelle är frankofil och har gjort många uppmärksammade reportage för OPERA, bl.a. om Théâtre des Champs-Élysées i Paris, Teatro Carlo Felice i Genua, men även intervjuat Kungliga Operans sufflös Anna Linden och tenoren Joachim Bäckström, som nu står inför en internationell karriär. Dessutom medverkar operadramaturgerna Stefan Johansson och Göran Gademan regelbundet, de skriver främst om inspelningar och boknyheter. Även Camilla Lundberg medverkar, om än mer sporadiskt, i OPERA.

Styrelse, revisorer och valberedning
Carin Balfe Arbman, styrelseordförande

Styrelse

Ordinarie medlemmar
Carin Balfe Arbman, ordförande
Elisabeth Lax
Clara Mårtensson
Ingela Roos
Karin Tufvesson Hjörne
Sören Tranberg, chefredaktör

Revisorer

Eva Stein, auktoriserad revisor
Linnéa Fröberg

Valberedning

Anna Cokorilo (sammankallande)
Staffan Liljas

Kontaktuppgifter

Adress

Tidskriften OPERA
Lindvallsplan 10, 2 tr
117 36 Stockholm

Kontakt

Följ gärna Tidskriften OPERA på Facebook och Instagram också:

Andra operatidskrifter