Prenumerationspriser

1 år 5 nummer 525:-
2 år 10 nummer 1 000:-
Utland 1 år 5 nummer 650:- inkl. porto

Starta prenumeration

Hantera din prenumeration

Titeldatas kundtjänst kan hantera nybeställning av prenumerationer, adressändringar eller reklamationer:

Kundtjänst: 08-522 183 20
Öppettider: kl. 08.30 – 16.00

Lösnummer

Lösnummer på papper kan köpas för 115 kr plus porto genom att kontakta st@tidskriftenopera.se.

Prova på OPERA!

Nya prenumeranter kan prova Tidskriften OPERA för 189 kr för tre nummer.

Läs OPERA digitalt

Alla prenumeranter kan läsa tidskriften digitalt i vårt Arkiv. Om du bara vill läsa tidskriften digitalt kan du skaffa en digital prenumeration för 275 kr för ett år.

Få vårt nyhetsbrev!

När du anmäler dig ger du oss rätt att skicka vårt månatliga nyhetsbrev och e-post med information om vår verksamhet till dig, och accepterar vår integritetspolicy.