Ledare

Ledare – chefredaktör Sören Tranberg Nr. 5, 2020

Sören Tranberg. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Tack kära läsare för ert ekonomiska stöd!

OPERA är oerhört tacksam för det ekonomiska stöd som våra prenumeranter har bistått oss med under sommaren och hösten. Genom er välvilja har det varit möjligt att producera årets sista nummer. Ett stort tack!

Strax före jul får vi besked från Statens kulturråd om hur tilldelningen blir när det gäller vårt produktionsstöd för 2021. Givetvis hoppas kulturtidskrifterna att den totala potten från regeringen skrivs upp ordentligt på grund av vad pandemin har ställt till med. Någon extra tilldelning för kulturtidskrifterna har inte skett under krisen.

Under hösten har det varit tillåtet med en publik om 50 personer på svenska scener, vilket regeringen sedan höjde till 300. Men lyckan blev kortvarig när coronapandemin tog fart igen, inte minst i vår omvärld. Risken för en andra våg är stor om vi inte följer Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och rekommendationer. I dagsläget tillåts bara 50 personer i publiken. Många museer har stängt ner sin verksamhet till den 22 november. Bland våra svenska operahus har Göteborgsoperan gjort likadant – total lockdown.

I min ledare i nr 3/2018 skrev jag om Göteborgsoperans nya ledningsgrupp ”som anpassas för framtida utmaningar, för att ge mer rymd till konstnärligt arbete och bolagets stabilitet. Förändringen genomförs i syfte att frigöra mer tid åt kreativt arbete för konstnärlig personal och att skapa ökad tydlighet kring var beslut fattas och vem som är ansvarig”, så löd det i ett pressmeddelande.

GO:s ledningsgrupp består förutom av vd:n, Christina Björklund, av sju verksamhetschefer. Varför sitter det inga konstnärliga chefer i Göteborgsoperans ledningsgrupp? Jo, för att den förre konstnärlige chefen för opera/drama Stephen Langridge inte ville ingå i ledningsgruppen. Han ville helst regissera och förverkliga sig själv, snarare än att leda ett operahus. Han tycktes se sitt chefskap som en språngbräda mot internationella uppdrag. Den nye konstnärlige chefen, tysken Henning Ruhe, måste finna denna lösning fullständigt absurd ur ett tyskt perspektiv. I vilket ledande tyskt operahus och annat svenskt saknar man operachefer i en ledningsgrupp? Nu är verksamheten nerstängd. Tosca skulle ha ersatt nyuppsättningen av Nabucco.

Premiären av Siegfried är i farozonen. Varför kan man inte spela för 50 personer i Göteborg när det går på både Kungliga Operan och Malmö Opera?

I numrets krönika skriver scenografen Lars-Åke Thessman om att man måste ge konsten en framträdande plats, kanske den främsta i ett samhälle. Det är det starkaste motgiftet mot fascism, diktatur, främlingsfientlighet, rasism och intolerans. När dessa rader skrivs är det valdag i USA och kvällen innan har ett fasansfullt terrorattentat ägt rum i Wien. Veckan dessförinnan ett terrordåd i Nice – medsläckta människoliv som följd och många skadade. Vart är världen på väg?

Snart kan vi lägga detta märkliga år bakom oss och hoppas på en fredligare och mer coronafri värld. Med detta passar jag på att önska alla läsare, annonsörer och medarbetare

God Jul och Gott Nytt År!

SÖREN TRANBERG Chefredaktör och ansvarig utgivare

Fler Ledare från OPERA