Ledare

Ledare – chefredaktör Sören Tranberg Nr. 4, 2020

Sören Tranberg. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Kommer Tidskriften OPERA att överleva coronapandemin?

Den frågan är berättigad. I förra numret vädjade vi till prenumeranter och läsare att stödja OPERA ekonomiskt och vi är tacksamma för det stöd som vi har fått. Ett stort tack! Men den uppkomna situationen har drabbat OPERA exceptionellt hårt eftersom större delen av våra intäkter kommer från annonser – en inkomstkälla som vi är beroende av. Efter en drastisk nergång i annonsförsäljningen sedan i våras kommer vi knappast att kunna överleva utan extern hjälp. Dessvärre har regeringen inte avsatt några extra medel till kulturtidskrifterna. Därför vänder vi oss till alla musik-, opera- och kulturintresserade och ber er återigen att stödja OPERA med ett valfritt belopp. Ert generösa bidrag kan säkra vår överlevnad och fortsatta planerade utgivningar. Mer information om hur du kan ge ett bidrag finns på sidan 9.

När jag skrivit dessa rader ska jag mejla in vår årliga ansökan om produktionsstöd till Statens kulturråd, nu för 2021. Förhoppningsvis ökar regeringen det totala stödet till de svenska kulturtidskrifterna för nästa år. Skulle vi inte klara oss, finns det ingen som längre så regelbundet och ingående bevakar vad som händer på operaområdet i Sverige och i Norden. Våra dagstidningar gör det ju inte. Det är den nakna sanningen.

Hur stor skada gör coronapandemin för artister och agenturer? Många inom operavärlden har drabbats mycket hårt av pandemin. OPERA låter sex personer inom branschen berätta om sin situation utifrån olika perspektiv. Höstnumret innehåller också bland annat tre omfattande intervjuer. Först ut är en av Sveriges mest etablerade tenorer, Joachim Bäckström, som nu står inför en internationell karriär. Bodil Hasselgren har träffat den kanadensiske singer-songwritern Rufus Wainwright, vars opera Prima Donna får Nordenpremiär den 10 oktober på Kungliga Operan. Vidare har Sören Tranberg samtalat med Anders Wall om hans drivkrafter och filosofi kring entreprenör- och mecenatskap. Och så recenserar vi Trollflöjten i Köpenhamn, numrets enda scenrecension.

OPERA planerar redan nu sitt julnummer som beräknas utkomma den 23 november. Vår planlagda operaresa tillsammans med Your Next Tour till München den 22–26 oktober har tyvärr måst ställas in på grund av att delstaten Bayern inte tillåter gruppresor förrän tidigast i december, om ens då.

Inte heller min sedan länge inplanerade åtta dagars resa med Inlandsbanan i juli blev av, och det på grund av ett kraftigt coronautbrott i Gällivare. Men det går fler tåg …

Nu har Folkhälsomyndigheten föreslagit att öka tillåten publik från 50 till 500 personer under vissa restriktiva former. Förslaget är ute på remiss och regeringen kommer att ge ett definitivt besked senast den 1 oktober. Kulturlivet måste få öppna upp nu!

Jag önskar alla våra läsare, prenumeranter och annonsörer en frisk och hoppfull start på hösten.

SÖREN TRANBERG

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Fler Ledare från OPERA