Nyheter

Ingen Jenny Lind-turné i år

Josefine Mindus, 2023 års Jenny Lindstipendiat. Foto: Clara Evens

Sedan 2020 har Folkets Hus och Parker tillsammans med Kungl. Musikaliska Akademien tillkännagett sitt Jenny Lind-stipendium, inom ramen för akademiens nationella stipendieprov. Stipendiet, som har delats ut av Folkets Hus och Parker sedan 1965, har bestått av 40 000 kr och en stipendieturné i både Sverige och Nordamerika. Genom denna utmärkelse har Kungl. Musikaliska Akademien och Folkets Hus och Parker velat stötta unga sångare i deras karriärer. Av ekonomiska skäl lägger Folkets Hus och Parker nu ner turnéverksamheten kring stipendiet.

I år valdes ingen Jenny Lind-stipendiat inom kategorin sång under nationella stipendieproven eftersom samarbetet med Folkets Hus och Parker avslutats. Akademien vill nu medverka till att försöka möjliggöra en fortsatt Jenny Lind-turné, med start tidigast 2025.

Kungl. Musikaliska Akademien undersöker möjligheterna att tillsammans med nya samarbetsparter återuppta stipendieturnén för en Jenny Lind-stipendiat, både i Sverige och USA, säger Fredrik Wetterqvist, Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare.

Sören Tranberg

 

Fler Nyheter från OPERA