Porträtt och intervjuer

Logga in eller prenumerera för att läsa hela artikeln.

Kungliga Operans nye vd Fredrik Lindgren om ombyggnadsfrågan

Fredrik Lindgren. Foto: Markus Gårder
Sören Tranberg träffade Kungliga Operans nye vd Fredrik Lindgren en januarimorgon och pratade om akuta problem som måste åtgärdas omgående och de behov som det 125-åriga operahuset har.  Fredrik Lindgren tillträdde formellt sin tjänst den 1 juli i fjol och efterträdde Birgitta Svendén, som då hade varit vd under tolv år. Fredrik Lindgren har en lång och diger erfarenhet av att leda komplexa organisationer i förändring. Han arbetade tolv år inom Kunskapsskolan Sverige, varav nästan tio som vd. Innan dess var han tolv år inom Investor AB i flera olika roller.  Nationalscenen har omfattande be...
PRENUMERERA!

Logga in eller bli prenumerant för att läsa hela artikeln!

Du som är prenumerant och har ett konto kan logga in med knappen. Om du vill starta en prenumeration kan du göra det nedan. Registrera dig här om du är prenumerant men inte har ett konto än.

Bli prenumerant för att läsa hela artikeln!

Ditt konto är inte kopplat till en aktiv prenumeration. Klicka här för att koppla ditt konto till din prenumeration, eller välj en prenumerationsform nedan om du inte är prenumerant.

Om du tror att någonting har gått fel, kontakta Flowy rörande din prenumeration på 08-799 62 07 eller tidskriftenopera@flowyinfo.se eller våra tekniker på hemsida@tidskriftenopera.se.

Papper

1 år

525:-

✓ 5 nummer på papper

✓ fullt uppdaterad digitalt

✓ full historik digitalt

 

Digitalt

1 månad

39:-

✓ inget på papper

✓ fullt uppdaterad digitalt

✓ full historik digitalt

 

Sören Tranberg träffade Kungliga Operans nye vd Fredrik Lindgren en januarimorgon och pratade om akuta problem som måste åtgärdas omgående och de behov som det 125-åriga operahuset har. 

Fredrik Lindgren tillträdde formellt sin tjänst den 1 juli i fjol och efterträdde Birgitta Svendén, som då hade varit vd under tolv år. Fredrik Lindgren har en lång och diger erfarenhet av att leda komplexa organisationer i förändring. Han arbetade tolv år inom Kunskapsskolan Sverige, varav nästan tio som vd. Innan dess var han tolv år inom Investor AB i flera olika roller. 

Nationalscenen har omfattande behov av renovering, där delar av fasaden lossnar och där det regnar in under innertaket. Hur snabbt kan bristerna åtgärdas?

– Fasad- och takrenoveringen ska komma i gång i vår och arbetet beräknas pågå under hela sommaren och ett par år framåt, säger Fredrik Lindgren. 

– Statens fastighetsverk (SFV) äskade 177 miljoner för det här arbetet och vi har tilldelats 133 miljoner. Problemen eskalerade när huset stod tomt under coronapandemin, vilket ledde till att vattenrör geggade ihop och vissa sprang läck. Barnlogerna i källaren har stamrenoverats. När ett problem har åtgärdats uppstår genast ett nytt i det här gamla huset. Nyligen lossnade en dörr intill parketten – så det är alltid något hela tiden som måste åtgärdas. Stora scenens över- och undermaskineri har renoverats och bytts ut, vilket precis blivit klart.  

Hur väl är kulturministern och våra riksdagspartier informerade om era behov?

– Den nya kulturministern, Parisa Liljestrand, har varit här och även kulturutskottet. Så det är på agendan och det finns ett stort intresse från politikerna för våra problem. Jag uppfattar det som att departementet ser vikten av snabbhet i frågan. 

Det här är den femte kulturministern som äger frågan om Operans ombyggnad. Projektet Ny Opera i Operan (NOiO) verkar nu, kort och gott, ha lagts ner. Förra regeringen med den dåvarande finansministern Magdalena Andersson gjorde en helomvändning. Det blir förmodligen ingen ny opera i den gamla. 

För tio år sedan anslog den dåvarande Alliansregeringen två miljarder för en om- och tillbyggnad, att räknas upp enligt index. Därtill, två år senare, ett belopp om högst 150 miljoner för projektering av SFV. Hälften av det anslaget skulle slukas med enbart renovering av sådant som måste åtgärdas av kulturbevarande- och arbetsmiljöskäl (ventilationssystem, eroderad fasad etc.). Förra regeringen och finansdepartementet ville inte ha någon ny opera i Operan. Den befintliga byggnadsvolymen skulle inte utökas. Din kommentar?

– Varför inget beslut om NOiO fattades vet jag inte. Men jag är säker på att ingen politiker vill att Kungliga Operan ska behöva stänga akut på grund av arbetsmiljöproblem. Jag uppfattar det som att politiken och kulturdepartementet ser vikten av snabbhet i besluten nu, och att man vill skapa förutsättningar för Operan att bedriva sin verksamhet. 

SFV fick i uppdrag hösten 2020 att utreda ett så kallat nollalternativ, vilket skulle ha inneburit att befintliga arbetsytor hade försvunnit. Resultatet skulle innebära en ännu trängre arbetsmiljö.

– Ja, ungefär 15% av arbetsytorna försvinner då om man inte får göra någon tillbyggnad. Vi är två hyresgäster som samsas i operahuset, förutom scenkonstverksamheten också Operakällaren. SFV måste förstås säkerställa att båda hyresgästerna får en lösning som fungerar för dem. Vi har en bra dialog med både Operakällaren och SFV. 

Om nollalternativet ska genomföras beräknas operahuset vara stängt under cirka tre år. Då måste ni hitta reservscener?

– Det här tittar vi också på. 

Frågan om ett nytt operahus väcktes av dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky (S) och Anders Franzén, som då var Operans vd. Arbetar du och Operans ledning aktivt för ett nytt operahus?

– Givet det akuta läget måste vi först och främst säkerställa och utveckla det nuvarande operahuset. Det kommer givetvis kosta en peng för ägaren. 

Blir det inte svårt att vara en spjutspets som nationalscen som det står i regleringsbrevet, när Operan med sina problem har blivit omsprungen av andra svenska operascener? Inte minst Göteborgsoperan, som i november utsågs till världens mest hållbara operahus när de vann första pris i tävlingen Opera International Awards i höstas.  

– Jag är imponerad av våra medarbetare. Alla yrkeskategorier i huset är varje kväll inriktade mot kvällens föreställning. Givetvis är det många hinder på vägen mot att vara en spjutspets, men vi kämpar på mot alla odds. 

Sören Tranberg 

Fler Porträtt och intervjuer från OPERA