Nyheter

Stipendieregn över sångare

Ann Hallenberg. Foto: Örjan Jakobsson.

Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister har delat ut tio stipendier vid sin höstlunch. Däribland det första Kerstin Meyer-stipendiet som gick till barockspecialisten och hovsångaren Ann Hallenberg och Stefan Johanssons stipendium tilldelades regissören och performanceartisten Charlotte Engelkes, de får vardera 50 000 kronor. Medan Josef Herous stipendium gick till sopranerna Christina Nilsson och Camilla Tilling samt till barytonen Richard Hamrin, som får 100 000 kronor vardera.

Kerstin Meyer och Björn Bexelius-stipendiet på 50 000 kronor erhöll mezzosopranen Ebba Lejonclou, som nu går andra året på kandidatutbildning vid Stockholms konstnärliga högskola, institutionen för opera.

Sopranen Paulina Pfeiffer fick 50 000 kronor ur Stiftelsen Helga Görlins minnesfond. Barytonen David Risberg tilldelades 25 000 kronor ur Stiftelsen Hugo och Mafalda Hasslos Stipendiefond.

Ur Set Svanholms minnesfond ”som ett tecken på uppskattning” tilldelas hovsångarna Britt Marie Aruhn och Loa Falkman 10 000 kronor var.

Fler Nyheter från OPERA