Ledare

Ledare – Sören Tranberg, chefredaktör, Nr. 3, 2022

Sören Tranberg. Foto: Nadja Sjöström

Att Stockholm saknar ett nytt och modernt operahus …

… det vet vi. Frågan om ett nytt operahus har aktualiserats igen efter att förra finansminstern, vår nuvarande statsminister, Magdalena Andersson, satte stopp för projektet Ny Opera i Operan, den renovering och utbyggnad som den dåvarande alliansregeringen 2013 anslog med två miljarder i indexuppräknade kronor. Statens fastighetsverk fick hösten 2020 i uppdrag att utreda ett så kallat nollalternativ, främst en omfattande renovering av ventilationssystemet. Inga nya ytor skulle tillkomma, utan befintliga skulle i stället försvinna. Det här uppdraget kom från finansdepartementet, inte från kulturdepartementet. På detta har Kungliga Operan svarat och att situationen inte på något sätt har förbättrats.

SR P1:s Kulturnytt tog upp problemet flera gånger under vintern och våren, där bland andra Operans avgående vd och konstnärliga chef Birgitta Svendén intervjuades. Hon har tröttnat på de långdragna turerna och att regeringen inte beslutat om en utbyggnad av det befintliga huset. Svendén förordar en sådan rakt in mot Kungsträdgården. Hon har nästan under hela sin chefstid ratat förslagen om ett nytt operahus. Dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) bakband Svendén när de sköt till det två miljarderna för ombyggnad och det är nio år sedan. Blir det ett nej till utbyggnadsprojektet då kan Svendén tänka ta upp frågan om ett nybygge.

Frågan om ett nytt operahus väcktes när Leif Pagrodsky (S) var kulturminister och det fick Operans dåvarande vd Anders Franzén att ställa sig positiv till saken. Då såg det lovande ut. Nu säger kulturminster Jeanette Gustafsdotter att alla förslag ligger på bordet. Och hon öppnar för att bygga en helt ny opera eller renovera nationalscenen vid Gustav Adolfs torg, men först måste man titta på alla alternativ innan ett beslut kan tas. Vi måste ta ett helhetsgrepp, säger hon. Långbänk, min kommentar.

Moderaternas kulturpolitiska talesperson Kristina Axén Olin tycker att det behövs en överenskommelse över partigränserna för att säkra Operans framtid. Hon är kritisk till hur regeringen har skött frågan och att inget beslut har fattats. För varje vecka som går blir läget än mer akut med fasadputs och stenar som ramlar ner från det nuvarande operahuset plus att det regnar in i byggnaden.

Jag minns den stormiga och infekterade debatten om ett nytt operahus i Göteborg på 1970-talet. Det såg länge mörkt ut, men så fanns det framsynta personer som kommunalrådet Göran Johansson och dåvarande kulturministern Bengt Göransson, båda (S), som fick till en övergripande lösning så att ett nytt operahus kunde projekteras och byggas vid Packhuskajen. Göran Johansson var inte primärt intresserad av opera. Men han såg vilken utvecklingspotential det låg med ett nytt operahus för både staden Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Sådana visionärer finns inte nu – varken på riksplanet eller i Stockholms stad. Personligen hoppas jag att de nya cheferna på Kungliga Operan tar frågan om ett nytt operahus på största allvar. Att höra Birgitta Svendén i Kulturnytt än en gång bara se alla svårigheter som ett nybygge innebär är inte konstruktivt. Nu har åren runnit iväg och det har också sinkat planerna för ett nybyggt operahus.

Mitt förslag är att man realiserar förslaget om Masthamnsoperan nedanför Fåfängan på Södermalm. Det skulle kunna ingå som ett kulturcluster med Fotografiska som är beläget i närheten vid vattnet utmed Stadsgårdshamnen.

Med tillönskan om en fin operasommar!

SÖREN TRANBERG

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Fler Ledare från OPERA