Nyheter

Michael Bojesen slutar som vd och konstnärlig ledare för Malmö Opera …

Malmö Operas styrelse har beslutat lösa Michael Bojesen från sitt kontrakt med omedelbar verkan. Bojesen har under sin tid som chef varit en stark positiv kraft i huset, men det senaste årets negativa uppmärksamhet kring hans person har haft stor påverkan på verksamheten och medarbetarna.

”Styrelsen konstaterar att förtroendet för Michael Bojesen är förbrukat och anser att en ny ledare för Malmö Opera behövs. Styrelsen är enig i sitt beslut men beklagar samtidigt djupt att detta beslut varit nödvändigt”, säger Per-Martin Svensson, ordförande i Malmö Operas styrelse.

Under tiden en ny rekrytering genomförs kommer publikutvecklingschefen Carina Ostrander att leda operan vidare i enlighet med styrelsens intentioner.

 

Fler Nyheter från OPERA