Nyheter

Carlisle Floyd 1926–2021

Carlisle Floyd.

Den amerikanske tonsättaren Carlisle Floyd har avlidit 95 år gammal. Floyd fick epitetet ”Father of the American Opera” eftersom han räknas till de främsta amerikanska tonsättarna och librettisterna under det senaste halvseklet. Han var född i en metodistfamilj i South Carolina men utbildade sig i piano och komposition vid Syracuse University i New York. Han hade också en lång undervisningskarriär vid Houston University mellan 1947 och 1976. Och därefter innehade Floyd en professur vid samma universitet.

Som tonsättare slog Carlisle Floyd igenom med operan Susannah 1955, uruppförd vid Florida State University med Phyllis Curtin i titelrollen. Operan bygger på en episod i de bibliska apokryferna men transformerades till Tennessee och är skriven på sydstatsdialekt. Påföljande år hade operan premiär på New York City Opera under dirigenten Erich Leinsdorfs ledning. 1957 utsågs verket till New York Music Critics Circle Award och året därpå spelades Susannah vid världsutställningen i Bryssel. Susannah är den tredje mest spelade amerikanska operan i USA efter George Gershwins Porgy and Bess och Gian Carlo Menottis Amahl och de nattliga besökarna. Vid sidan om dess två framstår Floyd tillsammans med Adams, Barber, Bernstein, Glass och Rorem som parnassen av amerikanska tonsättare.

Susannah sattes upp på Metropolitan Opera i New York 1999 med Renée Fleming, Jerry Hadley och Samuel Ramey. Dessförinnan hade man gjort en grammofoninspelning på Virgin Classics under Kent Naganos ledning, men då sjöng Cheryl Studer Susannah mot Hadley och Ramey. I Sveriges gavs operan konsertant i Berwaldhallen 1995 med Britt Marie Aruhn i titelrollen.

Floyds andra opera var Wuthering Heights (Svindlande höjder), efter Emily Brontës roman, uruppförd vid Santa Fe Opera 1958 med Phyllis Curtin. Floyd, som var sin egen librettist likt Wagner och Menotti, gjorde också opera av John Steinbecks Möss och människor, som uruppfördes vid Seattle Opera 1970. Han skrev en mängd operor och den sista blev Prince of Players – en kammaropera som uruppfördes på Houston Opera 2016. Carlisle Floyd var också medgrundare till Houston Opera Studio.

Sören Tranberg

Fler Nyheter från OPERA