Share This

Annonsera

Tidskriften OPERA vänder sig till operaintresserade – även till dem med nyväckt intresse. Tidskriften OPERA är Nordens enda specialtidning om opera och musikal. Tidskriften står för aktualitet och historia, bredd och fördjupning. Tidskriften OPERA innehåller intervjuer, porträtt, essäer samt recensioner av skivor, böcker och inte minst operaföreställningar i Sverige, Norden och övriga världen. Tidskriften OPERA startade 1978 och utkommer med 5 nummer per år.

Annonsbokning

Anders Jeppsson
Swartling & Bergström Media
Tel: 08-545 160 76
Mobil: 076-350 35 28
E-Mail: anders@sb-media.se

 

Uppgifter om annonsering och prislista 2021  pdf

Information about advertising 2021  pdf