Share This

Styrelse

Tidskriften Opera är en ekonomisk förening och leds av en styrelse som sammanträder 6-8 gånger per år.

Styrelse
Ordinarie medlemmar
Maria Dalayman, ordförande
Catharina Lyckeborg Heimbürger
Paulina Pfeiffer
Elisabeth Lax
Staffan Liljas
Sören Tranberg, chefredaktör

Styrelsesuppleant
Cecilia Nygren

Revisorer 
Eva Stein, auktoriserad revisor
Linnéa Fröberg

Valberedning

Annica Sand (sammankallande)
Erik Sjöström