Share This

Styrelse

Tidskriften Opera är en ekonomisk förening och leds av en styrelse som sammanträder 6-8 gånger per år.

Styrelse
Ordinarie medlemmar
Maria Dalayman, ordförande
Catharina Lyckeborg Heimbürger
Cecilia Nygren
Annica Sand
Sören Tranberg, chefredaktör

Styrelsesuppleant
Paulina Pfeiffer

Revisorer 
Eva Stein, auktoriserad revisor
Lars Skogström

Valberedning

Sören Tranberg (sammankallande)
Marianne von Hartmansdorff