Share This

Styrelse

Tidskriften Opera är en ekonomisk förening och leds av en styrelse som sammanträder 6-8 gånger per år.

Styrelse
Ordinarie medlemmar
Maria Dalayman, ordförande
Catharina Lyckeborg Heimbürger
Paulina Pfeiffer
Eric Sjöström
Sören Tranberg, chefredaktör

Styrelsesuppleant
Cecilia Nygren

Revisorer 
Eva Stein, auktoriserad revisor
Olof Lilja

Valberedning

Annica Sand (sammankallande)
Matilda Paulsson