Share This

Styrelse

Tidskriften Opera är en ekonomisk förening och leds av en styrelse som sammanträder 6-8 gånger per år.

Styrelse
Ordinarie medlemmar
Annica Sand, ordförande
Hans L Beeck
Catharina Lyckeborg Heimbürger
Arne Svahn
Sören Tranberg, chefredaktör

Styrelsesuppleant:
Matilda Paulsson

Revisorer 
Eva Stein, auktoriserad revisor
Lars Skogström

Valberedning

Sören Tranberg (sammankallande)
Marianne von Hartmansdorff